• เข้าสู่ระบบสมาชิก

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 

ติดต่อเทศบาลตำบลไหล่หิน

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน
          อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130      
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-274523

  สำนักปลัด             11      

  กองคลัง                12  

  กองช่าง                 13      

  แฟ็ก                      14

  พัสดุ                      15        

  ปลัดเทศบาล          16

  นายกเทศมนตรี       17        

  เลขานุการนายกฯ     18

  หน้าสำนักปลัด         19      

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    20  

  ประธานสภา              21        

  งานการศึกษา            054-274214 

Facebook : เทศบาลตำบลไหล่หิน

  https://goo.gl/maps/FeaaFyRbyap