ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน

ผ่านระบบ Line ประสานงาน ของเทศบาล 

การให้บริการ E-Service

ผ่านระบบ FaceBook ของเทศบาล

     ที่อยู่สำนักงาน :