แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของเทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ชื่อ - นามสกุล : * จำเป็นต้องใส่
อีเมลล์ : * จำเป็นต้องใส่เพราะทางเราจะส่งชื่อ และรหัสในการเข้าระบบไปทางอีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : * จำเป็นต้องใส่
ที่อยู่ของท่าน : * จำเป็นต้องใส่
ที่ทำงาน :
* จำเป็นต้องใส่