ซ่อมไฟกิ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 46
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่1 บ้านแม่ฮวก หมู่ที่3 และบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่6

ไฟล์ภาพประกอบ

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ