กิจกรรม เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนวิธีใหม่ 13 อำเภอ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 46
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เทศบาลตำบลไหล่หินได้รับเกียรติจากสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดลำปาง เปิดกิจกรรม เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนวิธีใหม่ 13 อำเภอ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคเหนือ วันนี้ได้ลงพื้นที่ ตำบลใหม่พัฒนา ตำบล ไหล่หิน และตำบลลำปางหลวง

ไฟล์ภาพประกอบ

2.jpg3.jpg5.jpg7.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ