การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 10
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เทศบาลตำบลไหล่หิน ขอประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนโดยสามารถประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดตามรูปภาพนี้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ไฟล์ภาพประกอบ

capture-20211117-113027.jpg321.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ