ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 7
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

จำนวน 1 โครงการโดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 433,000 บาท โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณท้ายฝายเตาปูนฝั่งหัวขัว หมู่ที่6 โดยดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ยาว 32.00 เมตร กว้าง 5.50 เมตร สูง 4.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท้ายฝายเตาปูนฝั่งหัวขัว หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 433,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้พื้นที่ทำการเกษตรสูญหายรวมถึงถนนที่ใช้ในการสัญจรถูกกัดเซาะพังทลายไปกับตลิ่งของริมแม่น้ำ

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ