ซ่อมไฟกิ่งและได้ทำการติดตั้งไฟกิ่งใหม่

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 9
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่4 ภายในหมู่บ้าน บริเวณฟาร์มไก่ และบ้านแม่ฮวก หมู่ที่3 ได้ทำการติดตั้งไฟกิ่งใหม่จำนวน 1 จุด

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ