มอบสิ่งของให้แก่ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลไหล่หิน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 8
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลไหล่หิน นำโดยนายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน มอบสิ่งของให้แก่ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลไหล่หิน จำนวน 2 ครัวเรือน บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 และบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่4

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ