เปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 8
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่1 บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 บ้านแม่ฮวก หมู่ที่3 บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่4 และบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่6

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg1.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ