ล้างตลาดสดในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 2 แห่ง บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 และบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่4

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 7
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เทศบาลตำบลไหล่หิน ออกดำเนินการล้างตลาดสดในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 และตลาดสดบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่ที่เข้าไปใช้บริการ

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ