ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนและบริเวณศาลา

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 6
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไหล่หิน ลงพื้นที่ทำความสะอาด วัดบ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนและ บริเวณศาลาบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 บ้านไหล่หินตะวันตกหมู่ที่6

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ