โครงการซ้อมหนีภัย กรณีฉุกเฉิน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 2
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไหล่หินร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไหล่หิน จัดโครงการซ้อมหนีภัย กรณีฉุกเฉิน

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ