เปิดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน และนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 15
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ