เปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 5
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 และบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่6

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ