ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการในพื้นที่

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 5
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลไหล่หิน ลงพื้นที่ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการในพื้นที่ตำบลไหล่หินที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ