ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 8
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เทศบาลตำบลไหล่หิน ขอประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโป่งใส ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ของท่านด้วย

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ