ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดหมู่ : ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 46
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ๆ