ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งบริเวณห้วยแม่เหิน

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 48
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ