ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 38
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้


ไฟล์แนบ

  • PDF File กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf ดาว์นโหลดไฟล์ : กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ