• เข้าสู่ระบบสมาชิก

การตรวจเยี่ยมจุดคักกรอง Covid 19 ตำบลไหล่หิน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 21
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
วันที่ 15 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลไหล่หิน นำโดยนายกธรรมรักษ์ เชียงพรหม และผูู้นำชุมชนตำบลไหล่หิน ร่วมกันต้อนรับ นายอำเภอเกาะคา นายธนารัฐ สายเทพ ซึ่งนำทีมคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุใโรคการณีแพร่ระบาดของโรคไวรัสCovid 19

ไฟล์ภาพประกอบ

4152020_๒๐๐๔๑๖_0019.jpg4152020_๒๐๐๔๑๖_0014.jpg4152020_๒๐๐๔๑๖_0009.jpg4152020_๒๐๐๔๑๖_0003.jpg4152020_๒๐๐๔๑๖_0001.jpg4152020_๒๐๐๔๑๖_0002.jpg4152020_๒๐๐๔๑๖_0005.jpg4152020_๒๐๐๔๑๖_0006.jpg4152020_๒๐๐๔๑๖_0002.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ