เทศบาลตำบลไหล่หินออกควบคุม เฝ้าระวัง โรงไข้เลือดออก บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 133
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลไหล่หินออกควบคุม เฝ้าระวัง โรงไข้เลือดออก บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ไฟล์ภาพประกอบ

51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg56.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ