webmaster@rongkho.go.th
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
Example Frame

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข่าวสารกิจกรรม

 • ซ่อมไฟกิ่ง

       กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่1 บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 และบ้านกิ่ว หมู่ที่5
 • ซ่อมท่อประปาหมู่บ้าน

       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไหล่หิน ได้ทำการซ่อมท่อประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮวก หมู่ที่3
 • ปรับภูมิทัศน์

       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไหล่หิน ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้บริเวณพื้นที่ริมถนนบ้านกิ่ว หมู่ที่5
 • ซ่อมไฟกิ่ง

       กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่1 บ้านแม่ฮวก หมู่ที่3 และบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่6
 • กิจกรรม เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนวิธีใหม่ 13 อำเภอ

       เทศบาลตำบลไหล่หินได้รับเกียรติจากสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดลำปาง เปิดกิจกรรม เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนวิธีใหม่ 13 อำเภอ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคเหนือ วันนี้ได้ลงพื้นที่ ตำบลใหม่พัฒนา ตำบล ไหล่หิน และตำบลลำปางหลวง

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-GPข่าวรับสมัครงาน


ข่าวเด่นประจำวัน


นายมงคล แผ่นคำ
นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน