บริการอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

Social Network   

 

                                                                          

                               ท่านสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านลิงค์และคิวอารืโค้ดที่ปรากฏ

                                                                                                         

 

                                                การแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์