ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 7
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลไหล่หิน ได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม นายมา นนปินะ ผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุและผู้ประสงค์เข้าร่วมเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว และชุมชนสามารถดูแลผู้สูงอายุของตนเอง และลดจำนวนผู้สูงอายุที่จะได้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์ภาพประกอบ

449725733_3006136272861526_3028709275938155438_n.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ