ทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน และรับเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกขอ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 13
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน ผู้อำนวยการกองคลัง และนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลไหล่หิน เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน และรับเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ราย เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

 

 

ไฟล์ภาพประกอบ

449394856_3005519379589882_3379698526339218210_n.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ