งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมฯ ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๗ ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 12
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน รับเกียรติบัตรหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการฯ และร่วมพิธีปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมฯ ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๗ ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม และการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)" ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

ไฟล์ภาพประกอบ

S__12058648.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ