ได้ร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 14
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลไหล่หิน นำโดยนายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หินพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ร่วมกับโรงเรียนไหล่หินวิทยา โรงเรียนไหล่หินราษฏร์บำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่หินพร้อมด้วยคณะครู ผู้นำผู้ใหญ่บ้านและอาสามสมัครประจำหมูบ้านและประชาชนในตำบลไหล่หิน ได้ร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ
#รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟล์ภาพประกอบ

เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด 26.มิ.ย.2567_๒๔๐๖๒๖_153.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ