พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 20
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลไหล่หิน ได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี โดยมีนายมงคล แผ่นคำ นายกเทศนตรีตำบลไหล่หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไหล่หิน เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์ภาพประกอบ

พิธีมอบพระบรมฉายาฯ_๒๔๐๕๓๐_5.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ