รับมอบใบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (environmental Health Accreditation

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 7
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (environmental Health Accreditation : EHA) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.
นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน และนายสง่า แก้วมารัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (environmental Health Accreditation : EHA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินระดับน่าอยู่และระดับน่าอยู่ยั่งยืนประจำปี 2566
 
 
 
 

ไฟล์ภาพประกอบ

435495740_2940135076128313_5022267326365866062_n.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ