โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตำบลไหล่หิน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน สรุปถอดบทเรียนธนาคารขยะ

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 21
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 -15.00 น. เทศบาลตำบลไหล่หิน นำโดย นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตำบลไหล่หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนสรุปถอดบทเรียนธนาคารขยะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลไหล่หิน จำนวน 6 หมู่บ้าน


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ