ค่า PM 2.5 ของตำบลไหล่หิน วันที่ 7 มีนาคม 2567

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 24
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ค่า PM2.5 ของตำบลไหล่หิน มีผลกระทบต่อร่างกาย ขอให้ประชาชนคอยเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ช่วงนี้ขอให้ทุกคน #งดการเผา สามารถตรวจสอบค่า pm2.5 ตำบลไหล่หิน ในแต่ละวันได้ที่ ⬇️
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟล์ภาพประกอบ

431625823_2914809621994192_6772388197024269689_n.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ