การเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 29
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
การเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่4
 
 
 
 
 
 

ไฟล์ภาพประกอบ

103498.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ