กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 15
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง
บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 และบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2
 
 
 
 
 

ไฟล์ภาพประกอบ

33338.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ