#ประชาสัมพันให้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันการระบาดของโรคฯ

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567, จำนวนคนดู : 11
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

#ประชาสัมพันให้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันการระบาดของโรคฯ
การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด #สายพันธุ์JN.1 หากผลเป็นบวกให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้มีภูมิคุ้มกนต่ำ สถาที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมากขึ้น เช่นเหนื่อยหอบ หายใจลำบากให้รีพไปพบแพทย์ เพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาล หากกรณีที่สมาชิกในครอบครัว เพื่อน/นักเรียน /เพื่อนร่วมงานที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกในช่วง 1-2 สัปดาห์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ