ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทสบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 26
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ด้วยเทศบาลตำบลไหล่หินมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 (ฉบับปังปรุงครั้งที่ 1) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง #คลิ๊ก


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ