ซ่อมไฟกิ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 99
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่1 บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่4 และบ้านกิ่ว หมู่ที่5

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ