โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 68
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

โดยมีนางนิชยา อินพิรุด หัวหน้าสำนักปลัด มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สอบผ่านการอบรม/laihin/editor/ckfinder/userfiles/files/139D068S0000000005400.pdf

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ