ซ่อมไฟกิ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 84
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่1 บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 และบ้านแม่ฮวก หมู่ที่3

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ