ประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 87
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลไหล่หิน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ