เรื่องน้ำอุปโภคในช่วงฤดูแล้งและปรับปรุงระบบส่งน้ำให้ชาวบ้าน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 20
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมหารือร่วมกัน

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ