เข้ารับมอบประกาศนียบัตร

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 20
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ_ในระดับดีมาก (เกรด A) จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ