แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

หมวดหมู่ : ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 546
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
คำสั่งเทศบาลตำบลไหล่หิน ที่ 190/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ๆ