แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน และแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

หมวดหมู่ : ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 495
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่2035/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน และคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่2008/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ๆ