ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ : ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 330
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน อย่างเป็นทางการ จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนตำบลไหล่หินทราบ

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ๆ