ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

หมวดหมู่ : ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 511
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไหล่หิน(อย่างไม่เป็นทางการ)

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ๆ