ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รวมคะแนน ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 348
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เทศบาลตำบลไหล่หิน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รวมคะแนน ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ๆ