ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไหล่หิน

หมวดหมู่ : ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 355
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หินเขตเลือกตั้งที่ 1

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ๆ