ประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไหล่หิน

หมวดหมู่ : ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 291
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้ง ที่2

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ๆ