ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไหล่หิน

หมวดหมู่ : ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 265
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หินและนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ๆ